video cùng chuyên mục

Thị trấn nhỏ chỉ có một cư dân duy nhất sinh sống

Tại thị trấn nhỏ ở nước Mỹ, đây là nơi chỉ có một cư dân duy nhất sinh sống và đảm nhận nhiều vị trí cùng lúc.