Về trang chủ

Theo chân tổ truy vết Covid-19

Dù tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc bảo hộ nhưng để loại trừ các nguy cơ lây nhiễm, thành viên đội truy vết F0 đều "tắm" cồn, dung dịch sát khuẩn gần như hàng ngày...
Dân trí
Đang xem
Theo chân tổ truy vết Covid-19
02:23

Theo chân tổ truy vết Covid-19

Mới nhất