Về trang chủ

Thầy Hiệu trưởng Tiểu học Hương Thọ 1 kể lại câu chuyện sạt lở suýt làm học sinh rơi xuống sông

Thầy Nguyễn Văn Tồn, Hiệu trưởng Tiểu học Hương Thọ 1 kể lại câu chuyện sạt lở suýt làm 4 phụ huynh, học sinh rơi xuống sông
Dân trí
Đang xem
Thầy Hiệu trưởng Tiểu học Hương Thọ 1 kể lại câu chuyện sạt lở suýt làm học sinh rơi xuống sông
01:34

Thầy Hiệu trưởng Tiểu học Hương Thọ 1 kể lại câu chuyện sạt lở suýt làm học sinh rơi xuống sông

Mới nhất