Thanh niên Nghệ An lên đường nhập ngũ

Sáng 12/2, cùng nhiều địa phương khác trong toàn tỉnh (Nghệ An), thành phố Vinh đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. (đọc thêm)