Tên cướp lao vào nhà giật điện thoại trên tay bé gái tại Đà Nẵng

Tên cướp bất ngờ lao vào nhà giật phăng chiếc điện thoại trên tay bé gái rồi nhanh chóng bỏ chạy tại Đà Nẵng.
Mới nhất