video cùng chuyên mục

Tàu giã cào "tận diệt" hải sản gần bờ biển Quảng Trị

Theo lực lượng chức năng, những kiểu khai thác này làm suy giảm nguồn lợi thủy, hải sản, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và đời sống nhân dân.