Tang lễ nghệ sĩ Thanh Sang

Mặc cho trời mưa tầm tã, dòng người đến viếng ông khá đông đảo
Mới nhất