Tận mắt vườn đào cổ "hoá rồng"

(Dân trí) - Những gốc đào "hóa rồng" này thực chất là những gốc đào cổ bị sâu từ trong thân lõi của cây.
Mới nhất