Về trang chủ

Tận mắt loại nấm được ví như “tiên dược” có giá 80 triệu đồng/ kg ở Hà Nội

Tận mắt loại nấm được ví như “tiên dược” có giá 80 triệu đồng/ kg ở Hà Nội
Dân trí
Đang xem
Tận mắt loại nấm được ví như “tiên dược” có giá 80 triệu đồng/ kg ở Hà Nội
03:06

Tận mắt loại nấm được ví như “tiên dược” có giá 80 triệu đồng/ kg ở Hà Nội

Mới nhất