Tài xế phản ứng tại trạm thu phí T2

Tài xế phản ứng tại trạm thu phí T2 (BOT Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang) (đọc thêm)