Tài xế gây ùn tắc, trạm BOT ở Khánh Hòa xả trạm nhiều lần

Tài xế gây ùn tắc, trạm BOT ở Khánh Hòa xả trạm nhiều lần (đọc thêm)