video cùng chuyên mục

Tại sao cá thường nhầm rác thải nhựa là thức ăn?

Rác thải nhựa được coi là "tử thần" với các sinh vật biển bởi chúng thường nhầm tưởng đó là thức ăn. Nhưng không phải ngẫu nhiên chúng bị nhầm lẫn như vậy.