Tái diễn nạn trấn lột người đi đường tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Tái diễn nạn trấn lột người đi đường tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đọc thêm)