Sóng suýt quật ngã phóng viên đưa tin siêu bão ở Mỹ

Phóng viên 67 tuổi suýt bị sóng lớn và gió mạnh quật ngã trong khi đưa tin về siêu bão Ida tại Mỹ.
Mới nhất