Sốc với người cha ném con từ trên mái nhà để phản đối chính quyền

Cha ném con từ trên mái nhà để phản đối chính quyền (đọc thêm)