Siêu tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA

Tên lửa SM-3 Block IIA là tên lửa đánh chặn với thiết kế 3 tầng chính và 1 tầng trợ đẩy, sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu rắn. (Video: Youtube) (đọc thêm)