Siêu bão Noru hình thành và mạnh lên nhanh chóng là do đâu?

Các nhà khoa học cho biết, biến đổi khí hậu do con người gây ra đã làm gia tăng nhanh chóng sức mạnh của siêu bão Noru.