“Sát thủ trên không” to như máy bay, ăn thịt cả khủng long từng tồn tại trên trái đất

Các nhà khoa học phát hiện ra một loài động vật khổng lồ từng tồn tại trên trái đất với kích thước lớn tương đương với máy bay cỡ nhỏ và ăn thịt cả khủng long non. (đọc thêm)