Sạt lở nặng ở bờ sông Thu Bồn

Sạt lở nặng ở bờ sông Thu Bồn làng Giao Thủy (Đại Hòa, Đại Lộc, Quảng Nam)
Mới nhất