Về trang chủ

Samsung “quyến rũ” tôi vì Internet

Chính Intenret là điều quyến rũ ông Nguyễn Văn Đạo, Cố vấn cấp cao - Nguyên Phó tổng giám đốc Samsung Vina tham gia vào dự án Samsung ở Việt Nam. Ông nói: “Tôi đã từng nói nhiều lý vì sao quyết định tham gia vào dự án xây dựng Samsung ở Việt Nam và quyết định làm việc Full-time chính thức vào năm 1998, đó môi trường Internet tại Samsung”.
Dân trí
Đang xem
Samsung “quyến rũ” tôi vì Internet
02:43

Samsung “quyến rũ” tôi vì Internet

Mới nhất