Sài Gòn "trở lạnh", giới inh doanh quần áo mùa đông “hốt bạc”!

Sài Gòn trở lạnh, giới kinh doanh quần áo mùa đông “hốt bạc”!
Mới nhất