video cùng chuyên mục

Rùng mình xe đầu kéo chở khối bê tông mà không chằng buộc hết sức nguy hiểm

Chiếc xe đầu kéo chở theo những khối bê tông kích thước lớn, nhưng không chằng buộc, khiến những khối bê tông này có thể đổ ập xuống người đi đường bất cứ lúc nào.