Rosé xuất hiện với vai trò là đại diện thương hiệu mới của Sulwhasoo.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của ROSÉ và Sulwhasoo
Mới nhất