Về trang chủ

Rơi nước mắt cảnh mẹ già 72 tuổi dùng thúng để giữ con bị chất độc màu da cam trong trận lụt vừa qua ở Đà Nẵng

Rơi nước mắt cảnh mẹ già 72 tuổi dùng thúng để giữ con bị chất độc màu da cam trong trận lụt vừa qua ở Đà Nẵng
Dân trí
Đang xem
Rơi nước mắt cảnh mẹ già 72 tuổi dùng thúng để giữ con bị chất độc màu da cam trong trận lụt vừa qua ở Đà Nẵng
02:14

Rơi nước mắt cảnh mẹ già 72 tuổi dùng thúng để giữ con bị chất độc màu da cam trong trận lụt vừa qua ở Đà Nẵng

Mới nhất