Rơi nước mắt cảnh mẹ già 72 tuổi dùng thúng để giữ con bị chất độc màu da cam trong trận lụt vừa qua ở Đà Nẵng

Rơi nước mắt cảnh mẹ già 72 tuổi dùng thúng để giữ con bị chất độc màu da cam trong trận lụt vừa qua ở Đà Nẵng (đọc thêm)