Rầm rộ thi công đoạn đường Nguyễn Công Trứ

Đường Nguyễn Công Trứ thi công trở lại sau 30 tắc nghẽn (đọc thêm)