Rác thải do HTX chợ Vực đổ ra phủ phủ kín bờ sông Ngàn Mọ.

Rác thải do HTX chợ Vực đổ ra phủ phủ kín bờ sông Ngàn Mọ. (đọc thêm)