Rà soát, lên danh sách lao động tự do gặp khó do Covid-19

Theo ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn: Tới 15/5, tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ tới 4 nhóm đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng BTXH, hộ nghèo và cận nghèo.
Mới nhất