Ra khơi canh giữ biển, đảo ngày xuân

Mỗi độ Tết đến Xuân về, cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 lại lên đường ra khơi, canh giữ vùng biển, đảo của Tổ quốc trong những ngày Xuân.
Mới nhất