Quảng Ninh: Cuộc chiến chống Covid, chưa hết dịch, chưa buông tay súng

Gần 1 năm trôi qua, bất kể nắng nóng hay giá rét, họ - những người lính vẫn căng mình nơi đường biên, mốc giới. Bởi với họ, khi dịch bệnh chưa qua chưa được phép buông súng ở lán, chốt.
Mới nhất