Quang Nhật giành chiến thắng sau phần thi Về đích

Quang Nhật giành chiến thắng sau phần thi Về đích (đọc thêm)