Quán cơm Nụ cười sông Trà đã cung cấp 190.000 suất cơm cho những hoàn cảnh khó khăn

Quán cơm Nụ cười sông Trà đã cung cấp 190.000 suất cơm cho những hoàn cảnh khó khăn (đọc thêm)