Quán ăn tại TPHCM "hốt bạc" trong buổi sáng đầu tiên bán tại chỗ

Buổi sáng đầu tiên TPHCM cho phép cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống mở bán tại chỗ, các điểm bán đã có doanh thu tốt từ 2,5 - 3 triệu đồng.
Mới nhất