Quái xế vừa đi xe máy vửa "tập bơi" tại Bắc Giang

“Quái xế” vừa đi xe máy vừa bỏ tay “tập bơi” để đăng facebook câu like! (đọc thêm)