PV Dân trí trao hơn 86 triệu đồng đến chị Ngọc.

PV Dân trí trao hơn 86 triệu đồng đến chị Ngọc. (đọc thêm)