Priyanka Chopra và Nick Jonas dự lễ công chiếu phim tài liệu "Chasing Happiness"

Priyanka Chopra và Nick Jonas dự lễ công chiếu phim tài liệu "Chasing Happiness" (đọc thêm)