Phú Yên: Xử lý nhóm côn đồ chuyên “xin đểu” o ép người trồng dưa

video kèm tin (đọc thêm)