Phú Yên: Tạo sinh kế giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững

Đa số người đồng bào dân tộc ở Phú Yên có đời sống khó khăn vì vậy trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã tạo điều kiện cho người dân nơi đây vay vốn…tạo sinh kế giúp họ thoát nghèo bền vững.
Mới nhất