Phú Yên: Người dân mong mỏi sớm được di dời ra khỏi vùng ô nhiễm bãi rác Thọ Vức

video kèm tin (đọc thêm)