Phụ huynh học sinh trường Múa tố nỗi khổ khi con học mà không có bằng

Học sinh học 7 năm không được cấp bằng tốt nghiệp THPT, không thể học lên trình độ cao hơn, cũng không thể xin việc làm vì Học viện múa đào tạo nhưng không cấp bằng văn hóa.