Phong tục đòi "mội" trong tang gia của người Mường ở Bá Thước

Lễ đòi "mội" là những gì mà trước đây nhà trai mang sang hỏi con gái họ về làm dâu (đọc thêm)