Phóng sự về Lò gốm Tâm linh Cao cấp - Nghệ nhân Phạm Đạt

Nghệ nhân Phạm Đạt sinh ra trong một gia đình có truyền thống 3 đời làm gốm sứ tại Bát Tràng, một địa danh nổi tiếng đã hơn 800 năm hình thành và phát triển. (đọc thêm)