Phó chủ tịch huyện Kim Bôi trao đổi về cây cầu không có đường dẫn

Phó chủ tịch huyện Kim Bôi trao đổi về cây cầu không có đường dẫn (đọc thêm)