Phạt tù người đàn ông đánh bạc bằng tiền hàng xóm gửi (T/h: Hoàng Lam)

Được người bạn cùng quê nhờ thẻ ATM để ngân hàng giải ngân món tiền vay, Trần Văn Sơn đồng ý. Tuy nhiên, khi tiền chuyển về tài khoản, Sơn... nướng sạch vào trò đen đỏ.
Mới nhất