Phát hiện dấu hiệu của sự sống cổ đại ở Hồ Nam Cực

Hơn một thập kỉ trước, các nhà khoa học đã sử dụng thiết bị vệ tinh để phát hiện ra Hồ Mercer dưới mặt băng, nằm ở bên dưới lớp băng Nam Cực và có diện tích lớn gấp đôi Manhattan. (đọc thêm)