Phát biểu của PGS. TS Trần Thị Mai Phương

PGS.TS Trần Thị Mai Phương, ĐH Sư phạm Hà Nội phát biểu tại hội thảo. (đọc thêm)