Pháp duyệt binh rầm rộ mừng quốc khánh

Hôm nay, hàng nghìn binh sĩ Pháp đã tham gia cuộc diễu binh mừng 228 năm ngày quốc khánh. Cuộc diễu binh có sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ Pháp và binh sĩ Mỹ. (Video: CGTN)
Mới nhất