Phần thi thuyết trình của Đội Công an tỉnh Nghệ An tại Hội thi

Phần thi thuyết trình của Đội Công an tỉnh Nghệ An tại Hội thi (đọc thêm)