Phạm nhân Lê Văn Hồng vẫn đi làm thợ xây bình thường.

Phạm nhân Lê Văn Hồng vẫn đi làm thợ xây bình thường. (đọc thêm)