video cùng chuyên mục

Pha gõ búa thử kính hi hữu được đăng tải trên diễn đàn thợ cơ khí

Thấy chủ cửa hàng giới thiệu và dùng búa gõ vào tấm kính mà nó "bình yên vô sự", người khách test theo nhưng đã gây ra hậu quả lớn.