PGS.TS Lê Văn Quảng đưa ra lời khuyên trước việc ông Hiền có quyết định đưa cháu sang nước ngoài điều trị

PGS.TS Lê Văn Quảng đưa ra lời khuyên trước việc ông Hiền có quyết định đưa cháu sang nước ngoài điều trị bệnh. (đọc thêm)